IASCC Faculty

 • Dr. Sudeep Gupta
 • Dr. Vikas Ostwal
 • Dr. Deepanjali Adulkar
 • Dr. Ajay Rao
 • Dr. Bhavin Visaria
 • Dr. Kamal Verma
 • Dr. Bhooshan Zade
 • Dr. Gautam Sharan
 • Dr. Vikram Gota
 • Dr. Pragnya Chigurupati
 • Dr. Ajeeta Kulkarni
 • Dr. Renu B Pattanshetty
 • Dr. Shriniwas Kulkarni
 • Dr. Sushma Bhatnagar
 • Dr. Akshita Singh
 • Dr. Vinayak Makka
 • Dr P N Jain
 • Dr. Aju Mathew
 • Dr. Seema Mishra
 • Dr. Amod Manocha
 • Dr. Swati Bhat
 • Dr. Amish Vora
 • Dr. Reshma Puranik
 • Dr. Chetan Deshmukh
 • Dr. Irene Sundar
 • Dr. Madhu Muralee
 • Dr. Biswajit Dubashi
 • Dr. Neelam Sachdeva
 • Dr. M. Vamshi Krishna
 • Dr. Revathy Krishnamurthy
 • Dr. Sarbani Ghosh - Laskar
 • Dr. Qurratulain Chougle
 • Dr. Atul Narayankar
 • Dr. Vinayak Maka
 • Dr. Anant Gokarn
 • Dr. Pankaj Goyal
 • Dr. Srikanth Anne
 • Dr. Amit Ghanekar
 • Dr. Rakesh Patil
 • Dr. K Pavithran
 • Dr. Deepam Pushpam
 • Dr. Nikhil Kalyani
 • Dr. Sanjay M H
 • Dr. Vipul Nautiyal
 • Dr. Dodul Mondul
 • Dr. Aditi Chaturvedi
 • Dr. Nayana Parmar
 • Dr. Anuradha Daptardar
 • Dr. Sheeja Rajan
 • Dr. Nita Nair
 • Dr. Bhuvan Chugh
 • Dr. S D Banavali
 • Dr. Atul Sharma
 • Dr. Salil Patkar
 • Dr. Naveen Salins
 • Dr. Anuja Damani
 • Dr. Shruti Kate
 • Dr. Girish Chinnaswamy
 • Dr. Pritam Kataria
 • Dr. Jayant Gawande
 • Dr. Akhil Kapoor
 • Dr. Vaishali Deshmukh
 • Dr. Vasant Nagvekar
 • Dr. Rohit Pai
 • Dr. Sunil Chopade
 • Dr. Ravi Jaiswal
 • Dr. Maheboob Basade
 • Dr. Raajit Chanana
 • Dr. Bipinesh Sansar
 • Dr. Alok Goel
 • Dr. Bipinesh Sansar
 • Dr. Sunny Garg
 • Dr. Ankur Varshney
 • Dr. G. Sharat Chandra
 • Ms. Irene Sundar
 • Dr. Ram Abhinav Kannan
 • Dr. Bharat Bhosale
 • Dr. Ajay Kumar Singh
 • Dr. Alok Goel
 • Dr. Smita Kayal